Журнал № 1(10)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Слухай А. С. Етнічний міф в образних парадигмах давньоанглійських епіко-міфологічних текстів. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"