Журнал № 1(10)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Єфремова Л. О. Теоретичні засади систематизації українського пісенного фольклору. Частотний каталог. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України. –
К., 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"