Журнал № 1(10)-2012
Нові книги
1 01 Dmytrenko

Дмитренко М. Олександр Потебня як фольклорист: монографія. – К.: Видавництво “Сталь”, 2012. – 536 с.

Резюме: 

У монографії досліджено фольклористичну спадщину видатного українського вченого – мовознавця, фольклориста, літературознавця, філософа, засновника психологічної школи у філології Олександра Опанасовича Потебні (1835–1891). У першому розділі розглянуто постать ученого і його фольклористичні праці в біографічному, збирацькому та методологічному аспектах. Другу частину присвячено характеристиці наукових поглядів О. Потебні як представника психологічної школи у фольклористиці. У третьому розділі проаналізовано теорію художнього образу і фольклорного символу. У додатку вміщено збірку українських народних пісень у записах О. Потебні, куди увійшли обрядові пісні та ігри, родинно-побутові, суспільно-побутові, жартівливі, дитячі пісенні зразки і твори літературного походження. Монографія містить коментарі, перелік умовних скорочень, список використаної літератури та джерел, іменний покажчик.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"