Журнал № 1(10)-2012
Нові книги
1 02 Harchyshyn

Харчишин О. Український пісенний фольклор в етнокультурі Львова: трансформаційні процеси, міжкультурні пограниччя. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – 368 с.

Резюме: 

У монографії зроблено спробу системного вивчення українського фольклору Львова. Цей фольклор розглянуто як невід’ємний компонент етнокультури українців-львів’ян у ХХ ст. та висвітлено його пісенну частину крізь призму тогочасних трансформаційних процесів і міжкультурних (етнічних, соціальних, творчих) погранич в умовах міста. Монографія базується передусім на матеріалах польових досліджень автора, здійснених у Львові в 1998 – 2005 рр.
З’ясовано, що українська піснетворчість Львова ХХ ст. основана на українській фольклорній традиційності з подальшими професійно-мистецькими впливами українського середовища міста; водночас вона є часткою європейської міської культури в тісних взаємозв’язках із польською та іншими етнокультурними складовими історичного Львова.
Додатком до книги увійшли деякі найхарактерніші для львівського фольклорного середовища тексти пісень (із нотами), покажчики, фотоілюстрації.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"