Журнал № 1(10)-2012
Нові книги
1 03 Holodomor

Народні твори про голодомор: 1921-1923 pp., 1932-1933 pp., 1946-1947 pp. в Україні, які зібрали студенти-філологи Криворізького державного педагогічного університету в кінці XX – на початку XXI ст. / Вступна стаття, упорядкування і примітки О. М. Гончаренко. – Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О.), 2011. – 240 с.

Резюме: 

Збірник складають фольклорні твори про голодомор, які зібрали студенти-філологи Криворізького державного педагогічного університету під час проходження фольклорної практики в одинадцяти центральних, західних та південних областях України в кінці XX – на початку XXI ст. Представлені оповіді-спогади, перекази, співомовки, колискові пісні та думи відображають наслідки трагічної історії геноциду українців упродовж трьох голодоморів: 1921–1923 pp., 1932–1933 pp., 1946–1947 рр., масових реквізицій, пограбування селянських господарств, непомірних хлібозаготівель, розкуркулення, насильницької колективізації, індустріалізації, національно винищувального терору за сталінського режиму. У передмові та коротких статтях до розділів з’ясовано психологічні та філософсько-історичні витоки походження народної творчості про голодомор, умови розвитку української фольклористики у 20–40-х роках XX ст., історичну долю представлених жанрів та їхню специфіку. Окремо подано фольклористичні праці Д. Т. Федоренка, В. М. Скрипки, які безпосередньо займалися збиранням народних творів про голодомор у Придніпровському регіоні, а під час викладацької діяльності у КДПІ, у 80–90-і роки XX ст. залучили до цієї роботи студентів. Видання містить науково-інформативний апарат: іменний, географічний, хронологічний покажчики текстів, картограму процесу їхнього запису, фото респондентів – очевидців трагічних подій, список використаних джерел і фотоматеріали про навчально-методичне значення зібраних творів, що сприятиме пошуку істини, утвердженню власного бачення національної трагедії.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"