Журнал № 1(10)-2012
Нові книги
1 07 Symvoly

Дмитренко М. Символи українського фольклору: монографія. – К.: УЦКД, 2011. – 400 с.

Резюме: 

Книгу присвячено дослідженню архаїчних символів української народної культури, які відображені у фольклорних творах різних жанрів. Головне завдання, яке прагне вирішити дослідник, – з’ясувати первинне значення основних символообразів українського фольклору як важливого чинника національного світопізнання. Монографія містить історіографічний розділ, що стосується народнопоетичної символіки, і чотири основних розділи, які присвячено аналізу символів світотворення, символіки стихій, рослин і тварин. З’ясування символічних явищ проілюстровано багатьма прикладами з різних жанрів усної творчості, традиційної обрядово-ритуальної та звичаєвої культури, що дозволить глибше пізнати менталітет українців.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"