Журнал № 1(10)-2012
Нові книги

Ірина ФРИС

кандидат філологічних наук,
асистент кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка

1 08 Frys

Фрис І. Неоміфологізм у прозовій творчості Тадеуша Новака. – Львів: ПАІС, 2011. – 212 с.

Резюме: 

У монографії здійснено комплексне дослідження життя та творчості письменника Т. Новака в аспекті неоміфологічної поетики. Простежено особливості формування особистості митця та вплив найважливіших чинників на його свідомість, виявлено та проаналізовано ключові міфологеми прозових творів Т. Новака, а саме: міфологему раю, що символізує початок людської дороги, та міфологему циклічності буття, яка є реалізацією процесу ініціації індивіда у життя. Висвітлено також феномен глибокого синкретизму поганської та християнської культур у свідомості митця, що стало причиною контамінації міфологічних та біблійних образів і мотивів у його творах. З’ясовано функціонування міфопоетичних елементів у літературі XX ст. та виділено основні неоміфологічні моделі. Охарактеризовано специфіку авторського міфологізування Т. Новака в контексті сучасної світової літератури.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"