Журнал № 1(10)-2012
Нові книги
1 09 Berynda

Християнська мораль в українській усній народній творчості / Упоряд. О. Беринда. – Львів: ПАІС, 2010. – 340 с.

Резюме: 

До збірника увійшли тексти української усної народно-поетичної творчості, в яких висвітлено різні аспекти християнської моралі. Емоційністьвикладу, різноманітністьсюжетів і жанрів, неповторна краса і багатствомовиутверджуютьвисокудуховну культуру українського народу, йогопослідовнедотримання засадхристиянськоїморалі.
Основу збірникасклалифольклорнітексти, які записали й опублікували в ХІХ–ХХ ст. відоміукраїнськіфольклористи: П. Куліш, П. Чубинський, М. Драгоманов, І. Франко, Б. Грінченко та іншідослідники. Ці твори на християнську тематику в Українідотепермаловідомі для широкого загалучитачів, аджевидання, де вони булиопубліковані, уже давно стали бібліографічноюрідкістю.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"