Журнал № 1(10)-2012
Нові книги
1 10 Klymenko

Проблеми етномузикології: Збірник наукових статей / Редактор-упорядник Ірина Клименко; НМАУ ім. П. І. Чайковського;

ПНДЛ із вивчення і пропаганди народної музичної творчості. – Київ, 2010. – Вип. 5 (Слов’янська мелогеографія: Кн. 1 з доданим атласом). – Ч. 1. Студії. – 252 с.; Ч. 2: Атлас. – 52 с.

Резюме: 

Черговий випуск збірника “Проблеми етномузикології”, якийуклали науковці Лабораторії музичної етнографії при НМАУ ім. Π. І. Чайковського, присвячений 100-річчю діяльності Київської консерваторії. Він започатковує спеціалізовану серію робіт, виконаних уцарині мелогеографії– напрямку, що вивчає закономірності просторового поширення етнічної музики методом картографування. Цим зумовлено спеціальний формат збірника, вагомою частиною якого є Атлас, що експонує 72 карти з ареалами досліджуваних явищ народної музики східних слов’ян.
Назва збірника свідчить про те, що інтереси київських науковців не обмежуються проблематикою виключно української традиційної музичної культури. До співпраці залучено не тільки львівських колег, чиї праці вже появлялися на сторінках цього періодичного видання –у збірці представлені також московські автори, наукові надбання яких добре відомі у російській музичній фольклористиці. У долученому DVD-диску вміщено теренові етномузичні записи з аудіоколекції Київської Лабораторії етномузикології, зразки пошукових баз даних, фото- й відеоматеріали.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"