Журнал № 2-3(11)-2012
Аспекти міфу і народна міфологія

Петро СОСЕНКО

доктор фізико-математичних наук, професор,
провідний науковий співробітник Інституту теоретичної фізики НАН України

Тетяна ШЕВЧУК

кандидат філологічних наук,
доцент Національного університету “Києво-Могилянська академія”, старший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Космогонійні виміри дитинства*

Резюме: 

Виявлено та досліджено дитячі виміри колядних традицій. Космогонію і Різдво світа тлумачено як мітологію і містерію дитинства. Проаналізовано принцип монотеїзму у традиційному світогляді. Особливу увагу звернено на родинні / дитячі містерії, коляду / коляди дітям. Якщо діти співають колядки, щедрівки, веснянки самі по собі, готуються і ходять самі колядувати, вважають автори, то це значить, що вони беруть участь у спільному для дітей і дорослих ритуалі Коляди. На початку коляди в хаті колядники не просто запрошують дітей за стіл – це водночас послання дорослих, відгук дітей, спільна участь у традиції, спільне занурення в сакральний часопростір.
Ключові слова: дитинство, коляда, космогонія, мітологія, ритуал, фольклор.

Анонс: 

Присвячено 150-річному ювілею
Ксенофонта Петровича Сосенка (1861–1941)


Родинні / дитячі містерії

Містерії Свят-Вечора та Святої Вечері, містерії колядок і щедрівок можна загально тлумачити як дитячі, оскільки в них людина занурюється в дитячу добу світа, повертається до Дитинства. Привертають увагу містерії, явно пов’язані з дітьми, які залучають їх до участі разом із дорослими, родиною, у традиційних подіях / ритуалах. Це передусім – родинне шанування Господа, Прабатька і душ померших1, Свята Вечеря (великородинний збір), а також містерії окремих ритуальних / мітичних подій: містерія початку свята, святочна служба батька-матері та їхніх дітей, дари-жертви Господу, містерія життя-радості, взаємне віднесення вечер, прилучення до коляди, купіль і колихання / виспівування, містерія святочних / пісенних заручин, засівання2, містерії з ритуальними стравами (кутею, хлібами, калачем, пирогами-варениками)3 та годування предків, “умерла”(коляда) та ін. Родинні / дитячі містерії вперше виокремив і потлумачив Кс. Сосенко. У них дорослі самі уподібнюються до дітей (і до дітей первовічних), виявляють дитинну довіру до Творця4. Подаємо тлумачення Кс. Сосенка деяких містерій у Додатку.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"