Журнал № 2-3(11)-2012
Історія і теорія фольклору

Сятослав ПИЛИПЧУК

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, директор Інституту франкознавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Казкознавство Івана Франка

Резюме: 

У статті проаналізовано казкознавчий аспект фольклористичних студій І. Франка. Відзначено суттєвий вплив дослідника на інтенсифікацію праць, спрямованих на стереометричну рецепцію жанру народної казки. Звернено увагу на те, що учений зосередився на докладному вивченні казкових мотивів, чітко окресливши сутність зазначеного поняття.
Ключові слова: казка, казкознавство, генологічна одиниця, мотив, національна своєрідність.

Анонс: 

У корпусі Франкових фольклористичних студій із питань жанрознавства досить вагоме місце посідають казкознавчі праці. Попри те, що учений не залишив об’ємної теоретичної розвідки про казку, його розмисли над цією генологічною одиницею є вельми продуктивними. Ідеї дослідника, висловлені щодо проблем жанру (дефініція, класифікація, функціонування тощо) у багатьох моментах не втратили актуальності, а, навпаки, вказують на ті перспективні аспекти, які, попри очевидну потребу, досі не знайшли належного висвітлення в українському (та й не тільки) казкознавстві. І. Франко пройшов довгий шлях до глибокого зрозуміння внутрішньої природи народної казки – через докладне студіювання багатої фольклористичної літератури, скрупульозне текстологічне опрацювання великої кількості збірників матеріалів, систематичне записування текстів “з уст народу”, а також через гармонійне вплетення казкових елементів у структуру художніх творів.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"