Журнал № 2-3(11)-2012
Полоністичні студії

Ксенія БОРОДІН

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри фундаментальної підготовки Прикарпатського інституту ім. М. Грушевського МАУП

Роль польських довоєнних інскрипцій у творенні сучасного міфу Львова

Резюме: 

Статтю присвячено дослідженню впливу довоєнних польських інскрипцій історичного, рекламного та титульного характерів, що присутні у культурному просторі сучасного Львова, на творення міського міфу. Йдеться про підписи на пам’ятниках, меморіальних таблицях, назви вілл, рекламні стінописи та фрески. До уваги взято рецепцію написів представниками різних націй, насамперед українцями і поляками, та різних за фахом людей, передусім письменників і митців, які найбільшою мірою долучені до створення сучасного культурного міфу Львова.
Ключові слова: сучасний міський міф, польськомовні інскрипції, міф Львова.

Анонс: 

Як будь-яке місто, Львів має свій “текст”, тобто універсальну багатошарову нелінійну систему знаків культури, об’єднаних смисловою цілісністю. Сприйняття будь-якого простору відбувається не стільки через об’єкти, що їх можна споглядати, скільки через їх описи, оцінки, інтерпретації, конотації, асоціації, стереотипи, міфи. Основу міського територіального міфу складають культурні та архітектурні пам’ятки, визначні історичні події чи персоналії, географічні особливості, екзистенційні переживання мешканців тощо, що можуть бути інтерпретовані як специфічна онтологічна сутність. Міфологізування міста, тобто створення системи уявлень та узагальненого унікального індивідуального образу міста, має подвійну функцію: поєднувати, синхронізовувати історію та сучасність, гармонізуючи соціокультурні протиріччя, співіснування суперечливих просторів на відповідному етапі часопросторових координат, та створювати можливість, умови для піднесення міста над самим собою завдяки славетному історичному образу минулого, показуючи тим самим шляхи для його подальшого розвитку.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"