Журнал № 2-3(11)-2012
Література і фольклор

Роман КРОХМАЛЬНИЙ

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка

Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича

Резюме: 

У статті здійснено спробу окреслити креативну формулу взаємозв’язків літературного тексту М. Шашкевича із традиційним народнопоетичним світоглядом, виявити нові семантичні нашарування смислів як наслідок еволюції горизонтальної та вертикальної координат когерентності художнього образу. Звернено увагу, що образність багатьох поезій письменника нагадує народнопісенну: єдність людини й природи виливається у формулу дзеркальної когерентності. Тому у міфопросторах його творів персонажі часто паралельно переживають і радість, і журбу.
Ключові слова: метаморфоза, художній образ, формула когерентності, світогляд українських поетів-романтиків.

Анонс: 

У Франковому розумінні літературна творчість – явище не одномоментне, не лише спалах натхнення, а й континуум (тяглість) творчих виявів. “Писателі і поети не перестають черпати зі спільного скарбу традиції народної і не вириваються свідомо з рамок тої традиції” [12, с. 76]. І. Франко звертає увагу на те, що навіть “особа, хоч би й найгеніальніша, не може цілковито отрястись з традиції, серед котрої виросла і виховалась, так як не може вискочити зі своєї власної шкіри” [12, с. 77]. “Значить, творячи діло поетичне, і такий поет мусить послуговуватися елементами традиційними, обертатися в традиційних формах; він постарається тільки дати тим елементам якнайбільше своєї індивідуальної окраски, розширити ті форми, поглибити ті мотиви, поглянути на них з іншого боку, ніж досі гляджено, ввести нові комбінації, досі не уживані” [12, с. 77]. Творча особистість має бути когерентною із прадавніми переживаннями попередників, опиратися на інтуїтивні відчуття впливів їхньої естетичної та світоглядної свідомості. “Коли з такого погляду дивимось на яку-небудь літературу, то конечно мусимо бачити в цілім величезнім засобі літературних мотивів, образів і форм спільний, загальнонародний, а далі й загальнолюдський фонд, котрим свобідно користується кожний писатель…”

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"