Журнал № 2-3(11)-2012
Рецензії та відгуки

Ярослав ГАРАСИМ

доктор філологічних наук, професор,
декан філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, головний редактор журналу «Міфологія і фольклор»

R 2012 2-3 01 Slovak

Панорамне наукове дослідження усної словесної традиції словацького народу

Швед И.А. Словацкий фольклор: формы, жанры, поэтика. – Брест: Альтернатива, 2010. – 413 с.

Анонс: 

Монографія відомої білоруської дослідниці І. Швед із Бреста знайомить із естетично довершеними взірцями словацької усної народної творчості, демонструє загальну картину розвитку її форм, жанрів, поетики, характеризує сучасний етап її розвитку. У ній системно простежено історію збирання та вивчення словацького фольклору, традиційних обрядів у період із ХVІІІ ст. до теперішнього часу, а також розглянуто основні школи й напрями новітньої словацької фольклористики.
Однією з багатьох позитивних рис цієї книги є те, що дослідниця зуміла продемонструвати надзвичайно багату різноманітність музично-стильових проявів словацької фольклорної традиції в порівнянні з іншими європейськими. Відзначено, що словацькі народні пісні відрізняються розвиненою мелодикою (особливо жанр травниць) і ритмічною різноманітністю, мають переважно діатонічний склад. В основі стародавніх селянських мелодій лежать різні види тетрахордів, для більш пізніх, волоських (пастуших), характерні пентахорд, мажорні (частіше) та мінорні піснеспіви. У XIII ст.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"