Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Збир I. M. Збірник “Покуття” Оскара Кольберґа: історія створення, фольклорні жанри, рецепції. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"