Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Сазанович Л. В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"