Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Колесник О. С. Лінгвосеміотика міфологічною простору. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 — загальне мовознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"