Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Ткачик Н. Μ. Міфопоетична топіка української прози кінця XX – початку XXI ст. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01. – українська література. – ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. – Івано-Франківськ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"