Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Чернишова О. В. Тюрко-українські фольклорні зв’язки в пісенній творчості. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.02 – “Світова культура і міжнародні культурні зв’язки”. – РВНЗ “Кримський інженерно-педагогічний університет”. – Сімферополь, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"