Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Кутна Ю. Б. Структурні та мовно-стилістичні особливості румейських казок. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.14 – класичні мови. Окремі індоєвропейські мови. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"