Журнал № 2-3(11)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Шopiнa Т. Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"