Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 01 Sokil

Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кіпця XIX – першої третини XX століття : історико-теоретичний дискурс: монографія. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 588 с.

Резюме: 

У монографії проаналізовано головні тенденції української фольклористики в історичному, теоретико-методологічному аспектах, осмислено збирацьку, едиційну й текстологічну діяльність Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Дослідження ґрунтується на багатому джерелознавчому матеріалі (опублікованому й архівному). З’ясовано роль і місце фольклористки Галичини в загальноукраїнському та європейському науковому контекстах.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"