Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 04 Soliar

Соляр О. Мова магії, магія мови. Символіка українських замовлянь. – Przemysl, 2011. – 302 с.

Резюме: 

Ця монографія є першим дослідженням українських замовлянь у контексті ритуальних дій, що їх супроводжують. У роботі проаналізовано найважливіші українські та зарубіжні наукові дослідження з міфології про теорію та функції магії, які дали змогу розглядати заклинальний жанр як словесно-акціонально-предметну тріаду. Особливий акцент у праці зроблено на впливі космогонічного міфу на формування змісту та структури українських замовлянь. Охарактеризовано також найважливіші образи, властиві заклинальним фольклорним жанрам, акцентовано на їхньому символічному значенні та функціональній ролі в текстах. Звернено увагу на комунікативні функції замовлянь у контексті трьох основних законів міфології – аналогії, категорії приналежності та містичної партиципації.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"