Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 05 Snigyriova

Снігирьова Л. М. Українські народні історичні пісні: поетика тексту: монографія. – Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. – 232 с.

Резюме: 

У монографії комплексно проаналізовано особливості поетики українських історичних пісень XV – поч. XVIII ст. Дослідження ґрунтується на значному фактологічному матеріалі. На основі усних джерел з’ясовано своєрідний спосіб духовного засвоєння і чуттєвого відображення художньої картини світу відповідними засобами художньої творчості у певний історичний період.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"