Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 06 Vvichlyvist

Пожоджук Д. Українська ввічливість: фольклор гуцульського етноетикету в загальнонаціональному контексті. – Косів: Писаний камінь, 2011. – 270 с.

Резюме: 

Книга присвячена з’ясуванню питань, що пов’язані з ґенезою та історичним розвитком етноетикету Гуцульщини, його функціонуванням у соціальному середовищі на регіональному та загальнонаціональному рівні. У трьох розділах монографії автор здійснив огляд історії збирання і дослідження фольклорних жанрів, що супроводжують звичаєво-етикетні обрядові ситуації, осмислив специфіку їх побутування в етнографічному регіоні Гуцульщини, простежив їх зв’язок із календарно-обрядовою поезією, а також розкрив вплив формул етноетикету на позаобрядові жанри усної словесності. Цікавими у книзі є спостереження автора над “професійним” або “заняттєвим” етикетом гуцульських вівчарів на полонині, лісорубів у бутині, плотарів на дарабах.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"