Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 09 Sushko

Сушко В. A. Життя незкінченне: поховальна обрядовість українців Слобожанщини XIX–XXI ст. – Xарків: СПДФО Бровін О. В., 2012. – 236 с.

Резюме: 

У науковій монографії вперше здійснено комплексну характеристику поховальної обрядовості Слобожанщини. Розглянуто основні періоди вивчення проблеми, з’ясовано світоглядні засади, атрибутику, регіональні та локальні особливості поховально-поминальної звичаєвості українців Слобідської України від провіщення смерті до календарного поминального циклу, а також зміни, що відбулися у цьому комплексі народної культури впродовж XIX–XXI ст. Автор увів у науковий обіг велику кількість нового емпіричного матеріалу.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"