Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 10 Agapkina

Агапкина Т. А. Восточнославянские лечебные заговоры в сравнительном освещении: сюжетика и образ мира. – Москва: Индрик, 2010. – 824 с.

Резюме: 

Монографію присвячено популярному в останні роки, але до цього часу такому маловивченому фрагментові фольклорної культури східних слов’ян, як замовляння. У книзі східнослов’янські лікувальні замовляння розглянуто в їх сюжетній різноманітності, діалектному варіюванні та культурних зв’язках із зарубіжною і рукописною християнською традицією. Перша частина праці стосується сюжетики замовлянь, зокрема замовляльних текстів від окремих хвороб (дитячої безсонниці, кровотечі та ран, шкіряних і очних хвороб, вивиху, зубної болі та ін.). У другій частині йдеться про те, як виглядають і як вибудовано в магічному фольклорі найважливіші образи картини світу східнослов’янських замовлянь – простір, час і людина.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"