Журнал № 2-3(11)-2012
Нові книги
2-3 11 Zagovory

Восточнославянские заговоры: аннотированный библиографический указатель / Составители Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков. – Москва: Пробел-2000, 2011. – 172 с.

Резюме: 

Пропонований бібліографічний покажчик охоплює матеріали близько 340 джерел російською, українською та білоруською мовами, що опубліковані в період з 1830-х до 2010 р. До нього увійшли відомості про публікацію магічно-сакральних текстів зі спеціальних збірників, колекцій із видань регіонального і локального фольклору, газетної та журнальної періодики, слідчих справ про чарівництво, старовинних лікувальних і рукописних збірників змішаного складу. Покажчик складається з трьох частин, що присвячені відповідно російським, українським і білоруським замовлянням, де публікації розташовано за хронологічним принципом. Кожну з публікацій описано за вісьмома пунктами: назва джерела і повні бібліографічні відомості; загальна характеристика; місце і географія запису; час і хронологія запису; усні, рукописні чи змішані записи; функції та кількість текстів функціональних різновидів; загальна кількість творів; наявність обрядового контексту чи коментарів.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"