Журнал № 4(12)-2012
Казкознавство

Світлана КАРПЕНКО

кандидат філологічних наук,
доцент кафедри філології і психології факультету лінгвістики Білоцерківського національного аграрного університету

Народна казка як об’єкт вивчення українського казкознавства

Резюме: 

У статті поcтавлено питання поділу фольклористики на сфери вивчення, що зумовлено потребою систематизації наукових знань про автентичні жанри, зокрема казки. Акцентовано на ролі казкознавства у процесі становлення етнічної свідомості та співпраці науковців над випрацюванням термінологічного апарату при вивченні української народної казки. Здійснено тематичну класифікацію напрямів дослідження казки та простежено роль українських фольклористів у її вивченні.
Ключові слова: казкознавство, українська народна казка, генезис, консолідація.

Анонс: 

Українська народна казка стала початковою ланкою осуспільнення не одного покоління. З нею виховувалися наші національні цінності, вміння розпізнавати добро і зло, відбувалося становлення індивідуальних характерів. На сьогодні в українській фольклористиці назріла потреба комплексного осмислення кожної окремо взятої її галузі (історіографії; джерелознавства; текстології; варіантів; етнопсихології народної культури; історичного побутування видів і жанрів фольклору; народної версифікації; вивчення регіонального побутування зразків народної поетичної творчості; формування художніх систем жанрів фольклору; психології художнього образного мислення українців; проблеми генофонду образів українського фольклору; проблеми авторства народних пісень літературного походження; творчого процесу у фольклорі; культурно-цілісного виміру еволюційного розвитку у сучасному фольклорі; сучасної інтердикції фольклору до формування національної свідомості та ін.).

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"