Журнал № 4(12)-2012
Інтерпретація фольклорного тексту

Людмила ІВАННІКОВА

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Українська народна творчість як засіб боротьби проти тоталітарного режиму (із приводу т. зв. “фольклору майдану”)

Резюме: 

У статті, яка ґрунтується на апокрифічних джерелах і власних фольклорних записах автора, досліджено трансформацію біблійних образів, мотивів, символів в українському фольклорі: у колядках, щедрівках, псальмах, легендах, а також походження численних звичаїв та вірувань. Народні легенди та перекази про Єрусалим, пісенний фольклор, вважає дослідниця, хоч і належать до новотворів, що виникли під впливом літературно-писемних пам’яток, проте не виходять за рамки уснопоетичної традиції. Вони використовують у своїй поетиці художні засоби, мотиви, образи дохристиянського фольклору, міфології, переосмислені та перероблені під впливом нової релігійної традиції, згідно з її новими канонами. Це одна нерозривна і нероздільна світоглядно-поетична система, яка існує і розвивається за єдиними, закладеними в ній самій, принципами та законами творення.
Ключові слова: Єрусалим, апокриф, колядка, щедрівка, псальма.

Анонс: 

Історія України ХХ ст. спричинила появу глибокого пласту антирежимного фольклору [1] як прозових, так і поетичних жанрів, які, на жаль, у фольклористиці не тільки не досліджено, а й, здебільшого, не зафіксовано (мається на увазі антирадянський фольклор Східної та Центральної України). На мою думку, тут є кілька причин. Перша всім зрозуміла – не лише сама народна творчість, її носії, а й збирачі та дослідники піддавалися жорстоким репресіям із боку чинної влади. Тому не дивно, що подібні зразки не можна було вчасно записати, опублікувати, вивчити. Є й друга, не менш очевидна причина. Більшість фольклорних новотворів початку та середини ХХ ст., що виникали як реакція на певні політичні процеси, зникли зі зміною суспільства, і лише деякі уривки їх нині пасивно зберігаються в пам’яті людей старшого покоління. Помаранчева революція 2004 р. спричинила нову хвилю політичного антирежимного фольклору, зокрема народної сатири та гумору – анекдотів, віршів, частівок, жартів, дотепів, приказок і загадок, здебільшого, сороміцького характеру.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"