Журнал № 4(12)-2012
Інтерпретація фольклорного тексту

Дар’я АНЦИБОР

магістрант кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Онірична парадигма у фольклорі

Резюме: 

У статті зроблено спробу систематизації та дослідження оніричних текстів як явища фольклору. Запропоновано класифікацію оніричних фольклорних явищ, основу яких складають уснопоетичні твори, які стосуються снів, а також порушено питання символіки та тлумачення сновидінь. Для аргументації окремих теоретичних положень дослідниця використала власні польові записи з різних етнографічних регіонів України.
Ключові слова: онірична парадигма, фольклор, наратив, сновидіння, явище.

Анонс: 

Українська фольклористика часто грішить тим, що оминає цілі пласти самобутніх явищ, які заслуговують на увагу дослідників. З одного боку, не можна нехтувати унікальними зразками класичного фольклору, які й досі збирають серед старшого покоління, з іншого, звісно, потрібно постійно фіксувати сучасні утворення уже цілком нового ґатунку.
Цікаво, що оніричний фольклор, або фольклор, який стосується снів, однаково популярний як у давнину, так і зараз, чомусь мало цікавив українських дослідників. Укладали народні сонники (наприклад, в упорядкуванні М. Дмитренка), цікавилися віщими снами, але масштабних і ґрунтовних досліджень поки що немає, що й зумовлює актуальність нашого дослідження.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"