Журнал № 4(12)-2012
Рецензії та відгуки
Mif 2012 4 Sokil

Фундаментальне дослідження української фольклористики в Галичині

Сокіл Г. Українська фольклористика в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ століття: історико-теоретичний дискурс. – Львів, 2011. – 588 с.

Анонс: 

Історіографічні праці актуальні тому, що вони є основою синтетичних досліджень у гуманітарних науках. Необхідні вони і для підготовки довідкової, словниково-енциклопедичної літератури, якої й досі бракує в багатьох галузях знань. Великий інтерес становлять сьогодні регіональні народознавчі студії, що допомагають створити цілісне уявлення про стан традиційної культури, а також про розвиток фольклористики й етнології в певні часові періоди. Такі праці дають можливість залучити до наукового обігу нові архівні та епістолярні джерела, маловідомі імена та факти, доробок дослідників, яких незаслужено викреслили з історії української культури та науки.

Підготувала Тетяна РУДА

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"