Журнал № 4(12)-2012
Рецензії та відгуки
Mif 2012 4 Zajednychko

Слов’яни у пошуках спільного

Зajeдничкo у словенском фольклору: зборник радова / Уредник Љубинко Раденковиђ. – Београд: Балканолошки институт САНУ, 2012. – 435 с.

Анонс: 

Рецензований збірник статей “Спільне у фольклорі слов’ян” – це матеріали однойменного Міжнародного наукового симпозіуму, який відбувся наприкінці вересня – на початку жовтня 2011 р. у Сербії (Белград – Аранжелоуц). Організатором цього наукового зібрання був Інститут балканознавства Сербської академії наук в особі директора Никола Тасіча, Комісія фольклору при Міжнародному комітеті славістів за підтримки муніципальної влади міста Аранжеловац. Ідейним натхненником і координатором симпозіуму був відомий дослідник сербської та слов’янської усної народної творчості професор Любінко Раденкович. Поділитися набутим досвідом з’їхалися учені Білорусі, Болгарії, Македонії, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини, Словенії, України, Франції, Чехії та Японії. Україну на цьому високому зібранні представляли наукові співробітники Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського НАН України професор Л. Вахніна, наукові співробітники О. Микитенко та І. Коваль-Фучило, а також професор Київського національного університету імені Т. Шевченка Деян Айдачич. Усього в роботі симпозіуму взяли участь понад 30 учасників.

Підготувала Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"