Журнал № 4(12)-2012
Рецензії та відгуки
Mif 2012 4 Pisni

Про слово, що вериги розриває

К. Мандрик-Куйбіда. Ми Україну обороним. – Львів: Літопис, 2012. – Т. 1. – 256 с.; Т. 2. Піснями скріплюємо волю (Із пісенної скарбниці Катерини Мандрик-Куйбіди). – Львів: Літопис, 2012. – 460 с.; Т. 3. Родовід вкраїнський вічний (Статті, рецензії, спогади, присвяти, листи, виступи про К. Мандрик-Куйбіду). – Львів: Літопис, 2012. – 290 с.

Анонс: 

Увага видавця до постаті Катерини Куйбіди сигналізує про позитивний рух в аспекті усвідомлення нації історичних духовно-силових змагів, які прописувати на серйозному, масштабному рівні прагне тепер далеко не кожен, хто має стосунок до видання книжкової продукції. Говорячи про позитивні сторони цього тритомника, варто особливо підкреслити його культуру, в якій відчутно розмах, що, за винятком кількох випадків, не притаманний книжкам, які пропонують історичний екскурс у світ упівського життя. Цю тему виразно глушать хвилі, що несуть голоси іншої, радянсько-червоної правди, прикритої шатами псевдоісторичної науки. З огляду на це тритомне видання потрібно вітати з особливою чуйністю.

Підготував Богдан ПАСТУХ

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"