Журнал № 4(12)-2012
Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Народна творчість та етнографія. – Київ: ІМФЕ імені М. Т. Рильського, 2010. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Анонс: 

Журнал «Народна творчість та етнографія», який видає у Києві Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАНУ, є в Україні головним фаховим науковим виданням, яке висвітлює питання теорії, історії та сучасного стану народної культури, а саме: словесної, музичної та пісенної народної творчості (фольклору), етнохореографії, народного образотворчого мистецтва й побуту, театральної та кінематографічної самодіяльності, а також публікує нові зразки народної творчості, критично-бібліографічні огляди нових видань, інформацію з питань народної творчості та етнографії, де відображено досягнення в галузі культури українського, слов’янських та інших народів.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"