Журнал № 4(12)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Сокіл Г. П. Українська фольклористика в Галичині кінця XIX – першої третини XX толіття: історія, напрями, контекст. – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.01.07 – фольклористика.
У дисертації висвітлено провідні тенденції, напрямки розвитку української фольклористики в Галичині. Уперше систематизовано концептуальні засади діяльності Етнографічної комісії Наукового товариства імені Шевченка. Основну увагу зосереджено на теоретичних поглядах І. Франка, М. Грушевського, В. Гнатюка, Ф. Колесси, які були організаторами української науки.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"