Журнал № 4(12)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Гура Н. П. Інтерпретація міфу про Іфігенію в європейській літературі. – На правах рукопису.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2012.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"