Журнал № 4(12)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Фурист H. П. Лінгвокультурні особливості інтимізації в англійських та українських фольклорних текстах (на матеріалі казок про тварин). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. – К.: Національний педагогічний університет імені Μ. П. Драгоманова, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"