Журнал № 4(12)-2012
Огляди наукових видань. Автореферати

Пуларія Т. В. Жіночий архетип у міфопоетичній традиції української культури (на матеріалі народної культури Середньої та Нижньої Наддніпрянщини). – Рукопис.

Анонс: 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 – теорія та історія культури. – Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського. – Сімферополь, 2011.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"