Журнал № 4(12)-2012
Нові книги

Олена ІВАНОВСЬКА

доктор філологічних наук, професор
завідувач кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Mif 2012 4 Ivanovska

Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів. Підручник. – К.: ВПК “Експрес-Поліграф”, 2012. – 336 с.

Резюме: 

У підручнику запропоновано вивчення українського фольклору як синкретичного семіотичного тексту у його функціональній парадигмі через комплекс навчальних курсів (“Суб’єктно-образна система фольклору”; “Фольклор – семіосфера традиційних смислів”; “Системотворчі ознаки фольклорної трансмісії”; “Наратив як категорія та функція фольклорного тексту”), які апробовано на спеціальності “Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова” Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Структурований матеріал уможливлює інтерпретацію фольклору як суб’єктно-образної системи та дає теоретичне обґрунтування його онтологічних категорій.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"