Журнал № 4(12)-2012
Нові книги

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Mif 2012 4 Golosinnia

Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило. – К.: ІМФЕ ім. Μ. Т. Рильського НАН України, 2012. – 792 с. + компакт-диск.

Резюме: 

У збірнику вміщено 1219 записів голосінь із усіх регіонів України, а також із етнічних українських земель у Польщі, Білорусі, Російській Федерації. Це друковані та архівні фіксації різних збирачів, а також власні записи упорядника видання, які охоплюють період 1840 – 2012 рр. У коментарях подано інформацію про українську голосильну традицію. Видання містить передмову, покажчик записів. Фольклорний матеріал поділено на чотири основні частини: наддніпрянська голосильна традиція, поліська голосильна традиція, бойківсько-опільська голосильна традиція, гуцульсько-подільська голосильна традиція. Різновиди голосінь (похоронні, поминальні, оказіональні, рекрутські, пародійні, сороміцькі, вторинні форми) відображені у заголовку кожного голосіння і, відповідно, у змісті. Позначено фіксації голосінь, здійснені під час живого виконання.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"