Журнал № 4(12)-2012
Нові книги

Андрій ВОВЧАК

кандидат філологічних наук, доцент кафедри української фольклористики імені Філарета Колесси, завідувач Лабораторії фольклористичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка

Mif 2012 4 Vovchak Dovgaliuk

Вовчак А., Довгалюк І. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. – Львів, 2012. – 60 с.

Резюме: 

У методичних рекомендаціях подано поради студентові щодо його діяльності на основних етапах фольклорного документування: під час організації і проведення польового фольклористичного дослідження, упорядкування, транскрибування й архівування зібраних фольклорних матеріалів. Особливу увагу зосереджено на таких важливих науково-методичних і практичних питаннях, як методика і техніка польової роботи, транскрибування, оперування електронними файлами зібраних фольклорних матеріалів, каталогізація архівних матеріалів.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"