Журнал № 4(12)-2012
Нові книги
Mif 2012 4 Makarchuk

Макарчук С. А. Історико-етнографічні райони України: навч. посібн. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 352 с.

Резюме: 

У навчальному посібнику узагальнено погляди українських етнологів XIX–XX ст. стосовно етнографічного районування України, засновані на дослідженнях локальної специфіки традиційної матеріальної та духовної культури народу. Розкрито природні, політичні й міграційно-демографічні чинники, які зумовлювали появу і розвиток у різних місцевостях відмінних атрибутів етнокультури. Основний зміст подано у жанрі своєрідних нарисів про особливості історичного розвитку й етнокультури Середнього Подніпров’я, Волині, Полісся, Поділля, Буковини, Слобожанщини, Півдня України, Гуцульщини, Бойківщини, Прикарпаття та Закарпаття. На фоні етнокультурного розмаїття простежено інваріантні компоненти традиційної культури, що є загальноукраїнськими й характерними для всіх районів.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"