Журнал № 4(12)-2012
Нові книги
Mif 2012 4 Kazky

Трьомсин Богатир: Українські народні казки Нижньої Наддніпрянщини / Упорядк., вст. ст., адапт. текстів, прим. Н. Є. Василенко, Л. В. Іваннікової. – Дніпропетровськ: Січ, 2011. – 359 с.

Резюме: 

До книги увійшли найкращі зразки фольклорної прози Нижньої Наддніпрянщини – українські народні казки, записані на території Катеринославської губернії (тепер Запорізької та Дніпропетровської областей). Їх опублікували наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. видатні українські фольклористи: Г. Залюбовський, І. Манжура, Я. Новицький, Д. Яворницький, Б. Грінченко.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"