Журнал № 1(13)-2013
Інтерпретація фольклорного тексту

Оксана БРИНЯК

молодший науковий співробітник відділу фольклористики Інституту народознавства Національної академії наук України

Особливості символіки українських хрестинних пісень

Резюме: 

У статті здійснено структурно-типологічний аналіз образно-символічної системи хрестинних пісень українців. Визначено генезис і семантику ключових символів. З’ясовано специфіку використання традиційної символіки у рамках досліджуваного жанру. Здійснено компаративний аналіз функціонального навантаження окремих символів у хрестинних, весільних піснях і колядках. Простежено зв’язок домінантних образів із язичницьким і християнським світоглядами.
Ключові слова: ботанічні символи, тваринні символи, Род, коваль-деміург, вітер, вода, місяць, зоря, князі, християнські образи, каша, напої.

Анонс: 

Образно-символічну систему хрестинних пісень представлено природними стихіями, реаліями тваринного і рослинного світу, побутовими предметами, елементами їжі та питва. Хрестинна поезія оперує своєрідною колористикою та нумерологією. У ній також можна віднайти релікти язичницького світогляду та християнські образи.
Символ дерева у традиційній українській культурі – один із найархаїчніших. Саме з деревом наші пращури порівнювали світобудову. В основі світового дерева як моделі Всесвіту, за народними уявленнями, лежить хрест.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"