Журнал № 1(13)-2013
Історія фольклористики

Ганна СОКІЛ

доктор філологічних наук, доцент кафедри української фольклористики імені акад. Філарета Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка

Фольклор Покуття у записах Василя Равлюка

Резюме: 

Діяльність В. Равлюка, педагога, публіциста, краєзнавця, розпочалася з фіксацій усної словесності. У статті проаналізовано обрядові пісні (гаївки, колядки і щедрівки, весільні) та інші фольклорні жанри, які він записав на Покутті. У науковий обіг уведено не лише опубліковані, а й архівні матеріали. У висновках зазначено, що усна народна словесність із Покуття, яку зафіксував В. Равлюк, поповнила й збагатила видання НТШ цікавими варіантами творів різних фольклорних жанрів зі своєрідними образами та поетикою. Більшість із них має загальноукраїнську основу зі збереженням своєрідних локальних особливостей. Тому постать В. Равлюка гідна уваги фольклористів і заслуговує на подальше дослідження його збирацького доробку.
Ключові слова: фольклор, жанри, тематика, образи, мотиви, фіксації, архіви.

Анонс: 

Коли йдеться про усну словесність Покуття, то насамперед маємо на увазі чотирьохтомне зібрання польського дослідника О. Кольберґа, опубліковане в Кракові наприкінці ХІХ ст. (“Pokucie” (1882–1889). Такого масштабного фольклорно-етнографічного видання українською мовою з цього краю немає. Однак не можна вважати, що народнопоетичні скарби з цих теренів не привертали уваги місцевих ентузіастів. Особливо активну збирацьку роботу було розгорнуто наприкінці ХІХ – у першій третині ХХ ст. під час діяльності Наукового товариства імені Шевченка (далі – НТШ) у Львові. Представники НТШ відвідували різні куточки Галичини, виголошували доповіді, зацікавлюючи фольклором та агітуючи молодь до його фіксації.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"