Журнал № 1(13)-2013
З поля фольклору й етнографії

Ірина КОВАЛЬ-ФУЧИЛО

Український фольклор у рукописних відділах варшавських бібліотек

Анонс: 

У грудні 2012 р. мені випала нагода попрацювати в кабінеті рукописів Бібліотеки Університету Варшавського (БУВ) і у відділі рукописів Національної бібліотеки у Варшаві (НБВ). Унаслідок пошукової роботи було віднайдено кілька документів, які становлять інтерес для українських фольклористів1. У відділі рукописів НБВ зберігається автограф невідомої статті польського історика Станіслава Ґізи, присвячена особливостям львівської говірки й опису дорадянського Львова. Матеріал містить кілька популярних пісеньок, а також добірку слів львівської говірки2.

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"