Журнал № 1(13)-2013
Рецензії та відгуки

Людмила ІВАННІКОВА

кандидат філологічних наук,
науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

Mif 2013 1 Ivanytskyy

Видання, що руйнує стереотипи

Іваницький А. І. Український обрядовий фольклор західних земель: музична антологія / Відп. ред. Г. А. Скрипник; упоряд. та вступ. стаття А. І. Іваницького. – Вінниця: Нова книга, 2012. –
624 с.; ноти.

Анонс: 

Анатолій Іваницький, видатний український фольклорист, етномузиколог, педагог, доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, відомий в Україні та за її межами як автор численних монографій, упорядник і видавець збірників пісенного фольклору. Досить згадати такі його праці, як: “Українська народна музична творчість” (1990), “Українська музична фольклористика. Методологія і методика” (1997), “Основи логіки музичної форми. Проблеми походження музики” (2003), “Історична Хотинщина. Музично-етнографічне дослідження: збірник фольклору” (2007), “Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями)” (2008), “Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики” (2009) тощо. Відомий він і як дослідник та видавець наукової спадщини К. Квітки (Квітка К. Вибрані статті (1976); Квітка К. Українські народні мелодії. Збірник, Ч. 1. (2005)).

Підготувала Людмила ІВАННІКОВА

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"