Журнал № 1(13)-2013
Рецензії та відгуки

Юрій РИБАК

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музичного мистецтва Рівненського державного гуманітарного університету, старший науковий співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії музичної етнології Національної музичної академії імені М. В. Лисенка.

Mif 2013 1 Golosinnia

Повноцінне видання українських голосінь

Голосіння / Упоряд. І. Коваль-Фучило; [наук. ред. Л. Іваннікова]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2012. – 792 с. + компакт-диск.

Анонс: 

В українській фольклористиці жанр голосінь, на відміну від іншої уснопоетичної та музичної творчості, яку застала народознавча наука, досліджено чи не найменше. Це зумовлено особливою табуїзованістю теми, пов’язаної з похороном і поминанням небіжчиків, коли фольклорні виконавці не хочуть або й не можуть спеціально для запису проілюструвати характерні мелодекламаційні зразки. З одного боку, інформанти банально не бажають нібито накликати на себе біду, з іншого – і виконавець, і збирач оминають цей жанр бодай тому, що навіть найкраща імітація голосіння буде далекою від оригіналу, для чого, як мінімум, потрібні реальні обставини та, відповідно, емоційний стан глибокого жалю. Саме в контексті ритуалу проявляється унікальна природа жанру голосінь – напівсвідомі глибокодраматичні рефлексії над об’єктом оплакування, у яких значною мірою (переважно у тексті) проявляються суб’єктивні ознаки, однак на рівні форми відображаються типові локальні властивості. Тому не виникає жодних сумнівів у цінності поглибленого наукового дослідження цієї традиції, що, як і абсолютна більшість автентичної фольклорної творчості, стрімко відживає.

Підготував Юрій РИБАК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"