Журнал № 1(13)-2013
Огляди наукових видань. Журнали, збірники

Народознавчі зошити. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2011. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Анонс: 

“Народознавчі зошити” є фаховим науковим виданням Інституту народознавства Національної академії наук України, яке виходить у Львові із періодичністю одне число у два місяці.

У п е р ш о м у номері журналу за 2011 р. публікації на фольклорно-міфологічну тематику увійшли в рубрики: “Статті”, “Експедиції”, “Рецензії”. Першу з цих рубрик склали такі статті: С. Коновець “Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва”, М. Глушка “Хто ж написав “Народній календар у Ровенськім повіті Волинської губернії”?”, Є. Луня “Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини”, У. Мовної “Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини ХІХ – початку ХХІ століття”.

Підготував Ігор ГУНЧИК

Архів журналів "Міфологія і Фольклор"